Bilal Ünal

Arch Linux üzerine LAMP kurulumu

Selam. Bu yazı LAMP kurulumu hakkında olacaktır. Öncelikle LAMP kısaltmasının açılımı Linux(İşletim sistemi) Apache(Web sunucusu) MySQL(Veritabanı Sunucusu) ve PHP(Web programlama dili)’dir. Kurulum sade bir Linux dağıtımı olan Arch üzerinde yapılacaktır. Sırası ile öncelikle web sunucusu ardından veritabanı sunucu ve son olarak PHP kurulacaktır. Başlayalım.

Terminale aşağıdaki komutu vererek sistemimizi güncelleyelim.

sudo pacman -Syu

Apache Kurulumu

Paket listemizi güncelledikten sonra Apache paketini indirip kuralım. Apache açık kaynak kodlu bir web sunucu programıdır ve bir çok işletim sistemi üzerine kurulabilir.

Haziran 2008 itibarıyla Netcraft ‘ın 172,338,726 web sitesinden bilgi toplayarak yaptığı araştırmaya göre İnternet’teki sitelerin yüzde %49.12’si Apache kullanmaktadır ki bu değere de Kasım 2005’teki %70 civarındaki tarihi tepe noktasından aşağı inerek gelinmiştir.

sudo pacman -S apache

Apache’yi kurduktan sonra “http” servisini başlatmamız gerekiyor. Aşağıdaki komut ile http servisini yeniden başlatıyoruz.

sudo systemctl restart httpd

Eğer yeniden başlatırken bir sorun ile karşılaşmamış iseniz ilk sayfamızı düzenleyip yayımlayalım.

sudo vim /srv/http/deneme.html

deneme.html dosyamızın içerisine basit html kodları yazalım.

<html>
<head><title>Selam. Naber?</title></head>
<body>
  <h1>Merhaba Dunya!</h1>
  <h2>Sanirim hersey yolunda gidiyor.</h2>
</body>
</html>
Output

Web tarayıcınızın adres satırına localhost/deneme.html ya da 127.0.0.1/deneme.html yazarak oluşturduğunuz sayfaya bakabilirsiniz. Eğer bu aşamada bir hata alıyorsanız http servisi doğru olarak başlatılmamıştır.

MySQL Kurulumu

MySQL paketlerinin kurulumu için terminale aşağıdaki komutu veriyoruz. Kuruluma MariaDB’yi seçerek devam ediyoruz. MariaDB, Arch Linux için varsayılan bir MySQL uygulamasıdır.

sudo pacman -S mysql

Kurulum bittikten sonra MySQL servisimizi başlatıyoruz.

sudo systemctl start mysqld

Servis başlatıldıktan sonra MySQL ayarlarımızı yapmak için terminale aşağıdaki komutu veriyoruz ve sırası ile gelen soruları cevaplıyoruz. Eğer kurulumdan sonra şifre değişikliği yapmadıysanız root şifresi yoktur.

sudo mysql_secure_installation
By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MySQL without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.
 
Remove anonymous users? [Y/n] y                      
 ... Success!
 
Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.
 
Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!
 
By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.
 
Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!
 
Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.
 
Reload privilege tables now? [Y/n] y
 ... Success!
 
Cleaning up...

PHP Kurulumu

Web sunucumuzu ve veritabanı sunucumuzu kurduk son olarak PHP’yi kuracağız.

sudo pacman -S php php-apache

PHP kurulumu bittikten sonra web sunucumuza sistemimizde PHP kurulu olduğunu ve PHP kodlarını gördüğü zaman işlemesini söylememiz gerek. Bunun için /etc/httpd/conf/httpd.conf dosyasını düzenlememiz gerek.

Dosyamızı vim ile açalım.

sudo vim /etc/httpd/conf/httpd.conf

Açılan dosyada bir kaç değişiklik yapmamız gerek. Öncelikle aşağıdaki satırı bulup başına # işareti koyarak devre dışı bırakmamız gerekiyor.

LoadModule mpm_event_module modules mod_mpm_event.so

Bunu yaptıktan sonra hemen altındaki satırı yorum dışı bırakarak aktif hale getiriyoruz. Eğer satır yok ise siz ekleyiniz.

LoadModule mpm_prefork_module modules/mod_mpm_prefork.so

httpd conf

Bunları yaptıktan sonra httpd.conf dosyasının en alt satırına aşağıdaki satırları ekleyelim.

LoadModule php5_module modules/libphp5.so
AddHandler php5-script php
Include conf/extra/php5_module.conf

Dosyamızı kaydedip çıkalım ve web sunucumuzu yeniden başlatalım.

sudo systemctl restart httpd

Yeniden başlatıldıktan sonra deneme amaçlı olarak /srv/http/ altında bir PHP dosyası oluşturalım ve içeriğine şunları yazalım;

sudo mousepad /srv/http/bilgi.php
<?php
  phpinfo();
?>

localhost/bilgi.php adresine girdiğinizde karşınıza PHP bilgi tablosu geliyor ise sorunsuz bir kurulum yaptınız demektir.

Aşağıdaki komut ile web sunucusunun sistem açılışında başlatılmasını sağlayabilirsiniz.

sudo systemctl enable httpd

Görüşmek üzere.